Drahí partneri, drahí priatelia,

Počas víkendu sme obdržali smutnú správu o pozitívnom teste COVID-19 jedného z našich zamestnancov v Košickej pobočke. Kancelárie v Prahe boli z rovnakého dôvodu zatvorené už minulý týždeň.

Rešpektujúc platné nariadenia úradov, sme nútený kancelárie zavrieť až do doby negatívneho testovania. Všetci, ktorým to ich práca umožňuje, budú pracovať z domu.

Predovšetkým v tejto chvíli, počas nasledujúcich pár dní,  Vás chceme veľmi pekne poprosiť o trpezlivosť a ešte viac porozumenia na prekonanie týchto ťažkých chvíľ. Fyzický zber dokladov a osobné stretnutia budú prebiehať vo veľmi obmedzenej forme, alebo budú dokonca nemožné. Prosíme Vás o použitie elektronických ciest pre doručovanie dokladov a komunikácie.

Naši zamestnanci urobia všetko čo bude v ich silách, aby Vás individuálne informovali a zabezpečili ďalší chod. Dúfame a veríme, že táto situácia nebude trvať dlho. Ako Vaša poradenská spoločnosť, Váš partner, ale aj ako Váš priateľ, Vám vážne doporučujeme zamyslieť sa a pripraviť Vašu prevádzku na situáciu, ktorá nastala aj u nás. Aj Vám sa to môže stať kedykoľvek. Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu. Želáme Vám nezlomné zdravie a šťastie.

S pozdravom

Doporučené formy komunikácie

  • Vaša zvyčajná mailová adresa

  • Konferenčné hovory využívajúce MS Teams, Skype alebo inú, vzájomne dohodnutú komunikačnú platformu

  • Kontrola dát a nahrávanie dokladov prostredníctvom aplikácie:

LINK

Dear partners, dear friends,

During the weekend we got the unfortunate information about COVID-19 positive testing of one of our colleagues in Ksice branch. Prague´s office is already closed for week due to same reason.

We are officially forced by local authorities to close the offices and pass the testing. Those who can, will work from home.

However especially now, for couple of days, we kindly ask you for patience and even more understanding to pass these hard times. Hardcopy paper collecting and personal visit would be very limited or even impossible. We ask you to use electronic way of document delivery and communication.

Our employees will do their best to arrange and inform you individually. We hope and believe this situation will not least for long time. As your advisory company, partner and even friend, we also strongly suggest to think over a prepare even your business for this situation, it could happen you anytime. Thank you for your support and understanding. We wish you a strong health and good luck.

Regards

Suggested form of communication

  • Email using your usual contact email address

  • Conference call using MS Teams, Skype or other mutually agreed communication tool

  • Data check, document upload via:

LINK